Thursday, February 12, 2015

Checkout furniture family / Kasa sprzedażowa

Below there is a checkout furniture family.
This family includes the 3D elements with some parameters by which we are able to:
- change the checkout numbers;
- choose from two types of checkouts: straight and slanted.


Poniżej znajduje się rodzina kasy sprzedażowej.
Rodzina ta zawiera elementy 3D wraz z parametrami dzięki którym mamy możliwość:
- zmiany numerów kas;
- wyboru dwóch typów kas: z prostym lub skośnym podajnikiem taśmowym.


No comments:

Post a Comment