Tuesday, September 18, 2012

Internal door / drzwi wewnętrzne


Wersja polska na dole strony

Below you can find description of an internal door. There are 6 opening options within one family:
 1. two leafs
 2. swing
 3. single leaf rebate
 4. single leaf no rebate
 5. double swing
 6. double leaf
Possible changes, list of parameters that guide construction:
 • Width
 • Height
 • Right/Left door - parameter that can be scheduled. 
 • Material:
  • leaf
  • jamb
  • handle
  • glazing
 • Opening angle of 2D opening detail
 • Opening angle of the 3D leaf 
 • Leaf thickness - when detail view is set to Coarse, 2D leaf is displayed as single line
 • Circle glazing dimensions with additional parameters which protect against using glazing which is to big to be placed in the leaf:
  • radius
  • center height
 • Rectangular glazing dimensions with additional parameters which protect against using glazing which is to big to be placed in the leaf
  • width
  • height
  • bottom edge height
 • Rebate size
Poniżej znajduje się opis drzwi wewnętrznych. W ramach rodziny istnieje 6 opcji otwierania
 1. Dwuskrzydłowe (otwierane do wewnątrz i na zewnątrz)
 2. Wahadłowe
 3. Pojedyncze z przylgą
 4. Pojedyncze bez przylgi
 5. Podwójne wahadłowe
 6. Dwuskrzydłowe
Możliwe zmiany, lista parametrów, które sterują geometrią rodziny:
 • Szerokość 
 • Wysokość
 • Drzwi lewe/prawe – ten parametr może być widoczny w zestawieniach drzwi 
 • Materiał:
  • Skrzydła
  • Ościeżnicy
  • Klamki
  • Przeszklenia
 • Kąt otwarcia skrzydła 2D widoczny na planie kondygnacji
 • Kąt otwarcia skrzydła w widoku 3D 
 • Grubość skrzydła - jeśli poziom szczegółowości skali widoku jest ustawiony na niski ("Coarse")
 • Wymiary okrągłego przeszklenia wraz z dodatkowymi parametrami zapobiegającymi użyciu przeszklenia zbyt dużego w stosunku do wymiarów skrzydła:
  • Promień
  • Wysokość środka
 • Wymiary prostokątnego przeszklenia wraz z dodatkowymi parametrami zapobiegającymi użyciu przeszklenia zbyt dużego w stosunku do wymiarów skrzydła
  • Szerokość
  • Wysokość
  • Wysokość dolnej krawędzi
 • Wymiar przylgi

Thursday, September 13, 2012

Corner Window / Okno narożnikowe

Next window is a corner window. Except all the same parameters that guide geometry of the rectangular window, user can specify angle of the wall where window is placed and corner post size.

Kolejnym oknem jest okno narożnikowe. Poza takimi samymi parametrami, które sterują geometrią okna prostokątnego, użytkownik może również ustalić kąt rozwarcia ściany, na której umieszczone  jest okno raza rozmiar słupka narożnikowego. 


Monday, September 10, 2012

Arc Window / Okno łukowe

Below you can find pictures of arc window. List of possible changes is the same as for window with arc on top.

Poniżej znajduje się zdjęcie okna łukowego. Lista możliwych zmian jest taka sama jak w przypadku okna z łukową krawędzią.Friday, September 7, 2012

Window with arc on top / Okno z łukową krawędzią


Wersja polska na dole strony

Below you can find a description of window family with the arc together with a list of possible changes.
 1. size
 2. sash types (Fixed, Fixed and Turn&Tilt, Fixed and Double Sash Turn).
 3. height of the fixed part of window (when window has part that is fixed)
 4. sill
  1. on/off
  2. size
  3. material
  4. overhang (front and side)
 5. stool
  1. on/off
  2. size
  3. material
  4. overhang (front) 
 6. arc height
 7. frame material
 8. glazing material
 9. lintel vertical brics (external layer of wall). 
  1. on/off
  2. size
  3. material
  4. overhang (same on both sides)
  5. thickness of bricks (distance between vertical lines representing bricks), This distance is taken approximately as Revit matches quantity of bricks to the length of lintel.
 10. reveal size (top, left, right length and depth as well)
 11. sash offset from the external edge of the wall
 12. sash offset from top and sides edges of the opening
 13. detail lines representing whether window has a tilt option or not
Below you can find a picture (which is more than thousand words) with description, when all parameters have been added.
Poniżej znajduje się opis rodziny okien z łukową krawędzią wraz z listą możliwych zmian
 1. Wymiary okna
 2. Rodzaj skrzydła okiennego (stałe, stałe i rozwieralno-uchylne, stałe i dwuskrzydłowe).
 3. Wysokość części stałej (nieotwieralnej) okna (jeśli okno posiada część, która jest stała)
 4. Parapet zewnętrzny
  1. tak/nie
  2. wymiary
  3. materiał
  4. przewieszenie na zewnątrz budynku, poszerzenie na boki
 5. Parapet wewnętrzny
  1. tak/nie
  2. wymiary
  3. materiał
  4. przewieszenie (do wewnątrz pomieszczenia) 
 6. Wysokość łuku
 7. Materiał ramy okiennej
 8. Materiał przeszklenia
 9. Nadproże z cegieł ułożonych pionowo (zewnętrzna warstwa ściany
  1. tak/nie
  2. wymiary
  3. materiał
  4. poszerzenie na boki
  5. grubość cegieł (rozstaw linii przedstawiających grubość cegieł), ostateczny rozstaw widoczny w projekcie jest przybliżony, ponieważ Revit dopasowuje ilość cegieł do długości nadproża 
 10. Rozmiar węgarka (górny, lewy, prawy; długość oraz głębokość)
 11. Odsunięcie skrzydła od zewnętrznej krawędzi ściany
 12. Odsunięcie skrzydła od górnej i bocznej krawędzi otworu
 13. Linie detalu dla opcji uchylnej
Powyżej znajduje się zdjęcie (wyrażające więcej niż tysiąc słów) wraz z opisem, z  zaznaczeniem wszystkich parametrów.

Tuesday, September 4, 2012

Round Window / Okno okrągłe

Wersja polska na dole strony

Below you can find a description of a round fixed window family that has been created together with a list of  possible changes.
This window will be modified so that in one family there will be another option. Opening in elevation bricks will remain round, but opening inside the wall will have square shape with possibility to change sash to eg turn and tilt.
 1. size (Radius)
 2. sill
  1. on/off
  2. size
  3. material
  4. overhang (front and side) 
  5. angle
 3. stool
  1. on/off
  2. size
  3. material
  4. overhang (front) 
  5. angle
 4. frame material
 5. glazing material
 6. lintel vertical brics (external layer of wall). 
  1. on/off
  2. size
  3. material
  4. overhang (same on both sides)
  5. angle
  6. thickness of bricks (distance between vertical lines representing bricks), This distance is taken approximately as Revit matches quantity of bricks to the length of lintel.
 7. reveal length and depth
 8. sash offset from the external edge of the wall
 9. sash offset from sides edges of the opening
Below you can find a picture (which is more than thousand words) with description, when all parameters have been added.Poniżej znajduje się opis rodziny okrągłych okien nieotwieralnych, która została stworzona wraz z listą możliwych zmian.
Okno zostanie zmodyfikowane w taki sposób, że w ramach jednej rodziny będzie dodatkowa opcja. Otwór w cegle elewacyjnej pozostanie okrągły, ale otwór w części nośnej ściany będzie kwadratowy z możliwością zmiany rodzaju skrzydła na, np. rozwieralno-uchylne.

 1. Wymiary (promień)
 2. Parapet zewnętrzny
  1.  tak/nie
  2. wymiary
  3. materiał
  4. przewieszenie na zewnątrz budynku, poszerzenie na boki 
  5. kąt rozwarcia
 3. Parapet wewnętrzny
  1. tak/nie
  2. wymiary
  3. materiał
  4. przewieszenie (do wewnątrz pomieszczenia) 
  5. kąt rozwarcia
 4. Materiał ramy okiennej
 5. Materiał przeszklenia
 6. Nadproże z cegieł ułożonych pionowo (zewnętrzna warstwa ściany)
  1. tak/nie
  2.  wymiary
  3. materiał
  4. poszerzenie na boki
  5. kąt
  6. grubość cegieł (rozstaw linii przedstawiających grubośc cegieł), ostateczny rozstaw widoczny w projekcie jest przybliżony, ponieważ Revit dopasowuje ilość cegieł do długości nadproża.
 7. Długość i głębokość węgarka
 8. Odsunięcie skrzydła od zewnętrznej krawędzi ściany
 9. Odsunięcie skrzydła od bocznej krawędzi otworu
Powyżej znajduje się zdjęcie (wyrażające więcej niż tysiąc słów) wraz z opisem, z  zaznaczeniem wszystkich parametrów.