Tuesday, October 2, 2012

Radiator / Grzejnik

Wersja polska na dole strony

This time a simple parametric wall based radiator family. You can download it from here.
Download and save at the same location both rfa and txt files. While working with your project use "insert" tab from the ribbon and then use "load family" button. Select Radiator.rfa file that you saved on your disc. Pop up window will appear, where you can select type of the radiator you need and insert just one instead of a bunch of objects you are not going to use.
Parameters possible to change within the family:
  • length, height, thickness
  • offset from the floor
  • distance/offset from the wall
Voids on top and side of the radiator are arrayed and its quantity is changing together with change of the length. 

Offset from the floor is set to 12cm as manufacturer recommends. If you want to change it, use type parameter M Offset From Floor.Tym razem prosta parametryczna rodzina grzejników oparta na powierzchni ściany (wall based)  Można ją pobrać tutaj.
Aby użyć tę rodzinę należy pobrać i zapisać w tym samym miejscu oba pliki: rfa i txt. Podczas pracy z projektem należy skorzystać z  zakładki „wstaw” (z wstążki) a następnie wcisnąć przycisk "wczytaj rodzinę". Proszę wybrać zapisany na dysku plik Radiator.rfa. Pojawi się wyskakujące okienko, w którym należy wybrać rodzaj grzejnika i wstawić do projektu jeden, zamiast całej grupy obiektów, których nie zamierzacie Państwo używać. 
      Parametry, które można zmienić w ramach rodziny:
  • długość, wysokość, grubość
  • odsunięcie od podłogi
  • odległość/odsunięcie od ściany

Wycięcia na górze i z boku grzejnika są ustawione w szyku, a ich ilość zmienia się automatycznie wraz ze zmianą długości.

Odległość od podłogi jest ustawiona na 12 cm, tak jak zaleca producent. Aby ją zmienić należy użyć parametru typu „M Offset From Floor” (Odległość od podłogi).