Wednesday, February 12, 2014

Electrical fixtures / Elementy elektryczne

Wersja polska na dole strony


Below there are the libraries of electrical equipment families based on the data from the client.

The division of families according to category/family

- electrical switches


 - sockets
 - condensing boiler (gas)- motion sensor
- ceiling light fixtures


- the remaining sockets/drivers


Features of elements which will be individually changed while designing process (instance parameters):

- electrical switches, condensing boiler:
modifications is subject to set the height above the floor and offset two-dimensional symbol (on the plan) from the wall


 - sockets: 
beyond the height above the floor and offset of 2D symbol on the plan, the family lets to choose vertical or horizontal option for the socket


- ceiling light fixtures: 
the family lets to choose fixture type (according to manufacturer) due to material/color : white, black or aluminium


- the remaining sockets/drivers: 
type of connector is chosen among the types of created family


The remaining  parameters are determined by a manufacturer so they have the status of type parameters.
Poniżej przedstawiono biblioteki rodzin wyposażenia elektrycznego na podstawie danych od klienta.

Podział rodzin ze względu na kategorię/rodzinę

- włączniki elektryczne


- gniazda elektryczne
- kocioł kondensacyjny (gazowy)- czujnik ruchu- oprawy świetlne sufitowe


- pozostałe gniazda/sterowniki


Cechy elementów, które będą podlegać indywidualnej zmianie podczas projektowania (parametry wystąpienia / instance parameters):

- włączniki elektryczne, kocioł kondensacyjny:
modyfikacji podlega ustawienie wysokości nad podłogą oraz odsunięcie symbolu dwuwymiarowego (na rzucie) od ściany
- gniazda elektryczne: 
poza wysokością nad podłogą oraz odsunięciem symbolu 2D na rzucie, rodzina pozwala na wybór opcji pionowej bądź poziomej dla danego gniazda

- oprawy świetlne sufitowe: 
rodzina umożliwia wybór typu obudowy (wg producenta) z uwagi na materiał / kolor: biały, czarny bądź aluminiowy


- pozostałe gniazda / sterowniki: 
rodzaj złącza wybieramy wśród typów stworzonej rodzinyPozostałe parametry są ściśle określone przez producenta dlatego otrzymały status parametru typu (type parameters).

Living room furniture / Meble do salonu

Wersja polska na dole strony


Below there are libraries of living rooms`/salons` equipment families on the basis of the manufacturer`s catalogs of furniture.

The division of families according to category/family


- chair

- coffee table

- sofa

- corner sofa


-dining table


- bed
If the producer had different dimensions of the item, the division was enclosed in the family as Family Types.


Features of furniture which will be individually changed while designing living room`s interior (instance parameters):

- chair: possibility to change material of seating- coffee table and sofa: selection of dimensions offered by a manufacturer and change of material

- dining table: beyond the choice of the size of the table (by manufacturer) and material we can enable or disable chairs available for the table- bed: family gives the possibility to choose size and materials constituting a component.

The remaining  parameters are determined by a manufacturer so they have the status of type parameters. 

Poniżej przedstawiono biblioteki rodzin wyposażenia pokojów dziennych / salonów na podstawie katalogów producentów mebli.

Podział rodzin ze względu na kategorię/rodzinę

- krzesło

- stolik kawowy

- sofa

 - sofa narożna

 - stół do jadalni

- łóżko do sypialniJeżeli producent dysponował różnymi wymiarami danego elementu, podział ten ujęto w danej rodzinie jako Family Types.

Cechy mebli, które będą podlegać indywidualnej zmianie podczas projektowania wnętrza salonu (parametry wystąpienia / instance parameters):

- krzesło: możliwość zmiany materiału siedziska


- stolik kawowy oraz sofa: wybór wymiarów jakie oferuje producent oraz zmiana materiału
- stół do jadalni: poza możliwością wyboru wielkości stołu (wg producenta) oraz materiału, możemy włączyć lub wyłączyć krzesła dostępne dla danego stołu


- łóżko do sypialni: rodzina daje możliwość wyboru wielkości oraz materiałów składających się na element.

Pozostałe parametry są ściśle określone przez producenta dlatego otrzymały status parametru typu (type parameters).

Bathroom furniture / Meble łazienkowe

Wersja polska na dole strony

Below tere are the libraries of bathroom fittings families made on the basis of the manufacturer`s catalogs of fittings and bathroom furniture.


The division of families according to category/family

- sets of bathroom furniture 

 - bathtubes - shower trays


-suspended toilet bowl
- toilet sink- washing machine and dryer 
If the producer had different dimensions of the item, the division was enclosed in the family as Family Types.

Features of furniture which will be individually changed while designing bathroom`s interior (instance parameters):

- for furniture: the possibility to independently change the type of mirror or sink type (there was used type parameter referring to nested families of Generic Models)
- for the built-bathtubes: possibility to choose a cover material

  - for shower trays: choice of tray`s material

The remaining  parameters are determined by a manufacturer so they have the status of type parameters. Poniżej przedstawiono biblioteki rodzin wyposażenia łazienek wykonanych na podstawie katalogów producentów armatury oraz mebli łazienkowych.

Podział rodzin ze względu na kategorię/rodzinę

- zestawy mebli łazienkowych

- wanny- brodziki prysznicowe- miska ustępowa wraz zabudową
- umywalka toaletowa
- pralka oraz suszarka
Jeżeli producent dysponował różnymi wymiarami danego elementu, podział ten ujęto w danej rodzinie jako Family Types.

Cechy mebli, które będą podlegać indywidualnej zmianie podczas projektowania wnętrza łazienki (parametry wystąpienia / instance parameters):

- dla mebli: możliwość niezależnej zmiany rodzaju lustra bądź typu umywalki (wykorzystano tutaj typ parametru odnoszący się do zagnieżdżonych rodzin Generic Models);
- dla zabudowanych wanien możliwość wybrania materiału zabudowy;

- dla brodzików prysznicowych: wybór materiału brodzika;

Pozostałe parametry są ściśle określone przez producenta dlatego otrzymały status parametru typu (type parameters).