Thursday, February 12, 2015

Checkout furniture family / Kasa sprzedażowa

Below there is a checkout furniture family.
This family includes the 3D elements with some parameters by which we are able to:
- change the checkout numbers;
- choose from two types of checkouts: straight and slanted.


Poniżej znajduje się rodzina kasy sprzedażowej.
Rodzina ta zawiera elementy 3D wraz z parametrami dzięki którym mamy możliwość:
- zmiany numerów kas;
- wyboru dwóch typów kas: z prostym lub skośnym podajnikiem taśmowym.


Tuesday, October 7, 2014

Door families

Wersja polska na dole strony

Below there are door families prepared for a Belgian developer.

 • single door
  • single door self closing

 • double door

 • sliding door single

 • sliding door single glass

 • sliding door double

 • sliding door single to ceiling

Additional features of visability (depending on Detail Level)


Additional features of opening leaf that enable correct schedule of Left/Right swing optionPoniżej przedstawiono rodziny drzwi przygotowane dla belgiskiego dewelopera.

 • drzwi pojedyncze
 


 • pojedyncze drzwi z samozamykaczem

 • drzwi podwójne

 • pojedyncze drzwi przesuwne

 • pojedyncze drzwi przesuwne szklane

 • podwójne drzwi przesuwne

 • pojedyncze drzwi przesuwne 

Dodatkowe cechy widoczności (zależnie od poziomu szczegółowości)

Dodatkowe właściwości skrzydła umożliwiające prawidłowe zestawienie drzwi prawych i lewych
Tuesday, May 20, 2014

Window coverings / Przesłony okienne

Wersja polska na dole strony

Below there is a library of window coverings families. The families were made on the basis of the data from the client.

-          window curtain


-          interior roller blind


-          sunblind
 


-          mosquito net-          exterior sunscreen


Poniżej przedstawiono bibliotekę rodzin przesłon okiennych. Podstawą wykonania były dane otrzymane od klienta.

-          zasłona / kurtyna

-          roleta wewnętrzna


-          markiza
 


-          moskitiera


-          roleta zewnętrzna, przeciwsłoneczna

Friday, April 18, 2014

Electrical equipment, bathroom and heating installation / Wyposażenie elektryczne, łazienkowe oraz instalacja grzewcza

Wersja polska na dole strony

Below there is a library of electrical equipment, bathroom and heating installation families. The families were made on the basis of the data from the client.
-          alarm system: control panel

-          junction box

-          special purpose socket (in order:  general household appliances, freezer, dryer, electric stove, refrigerator, microwave, dishwasher, washing machine)-          electrical box
-          tv socket

-          thermostat

-          dimmer

-          light switch with lamp

-          telephone socket, internet

-          indirect switch, switch, button

-          hermetic socket

-          speaker terminal

-          floor socket (cabinet)

-          floor spot light
-          anti-theft alarm

-          camera
-          anti-theft system: camera
-          hot water cylinder
-          toilet paper holder, towel hook, tap
-          shower sets
-          bathroom heaters

-          radiator
Poniżej przedstawiono bibliotekę rodzin wyposażenia elektrycznego, łazienkowego oraz instalacji grzewczej. Podstawą wykonania były dane otrzymane od klienta.
-          system alarmowy: panel kontrolny

-          skrzynka przyłączeniowa

-          gniazdko elektryczne specjalnego przeznaczenia (w kolejności: ogólne dla urządzeń gospodarstwa domowego, zamrażarka, suszarka, kuchenka elektryczna, lodówka, mikrofalówka, zmywarka, pralka)-          puszka elektryczna
-          gniazdo tv 

-          termostat

-          ściemniacz

-          włącznik oświetlenia z lampką

-          gniazo telefoniczne, internet

-          przełącznik pośredni, przełącznik, przycisk

-          gniazdo hermetyczne

-          gniazdo głośnikowe

-          gniazdo podłogowe (szafkowe)

-          punkt świetlny podłogowy
-          sygnalizator antywłamaniowy

-          kamera
-          system antywłamaniowy: kamera
-          podgrzewacz zasobnikowy wody
-          uchwyt na papier toaletowy, wieszak ręcznikowy, kran
-          zestawy prysznicowe
-          grzejniki łazienkowe

-          grzejnik